Architectenbureau Michiel van der Horst


ANTIBARBARI

De Erasmus Universiteit heeft de ambitie om haar Woudestein campus te verlevendigen. In deze strategie past het verhuizen van RSV Antibarbari naar het huidige complex van voetbalvereniging Excelsior. Tussen de voetbalvelden van Excelsior en de Burgemeester Oudlaan ligt een groenstrook die zeer geschikt is voor bebouwing en een verbinding kan vormen tussen de campus en de Sportvelden.


SITUATIE
Tussen de twee bestaande kunstgrasvelden achter het stadion van Excelsior en de Burgemeester Oudlaan ligt een groenstrook met een breedte van circa 17m. Dit is de beoogde locatie voor de nieuwe verenigingsgebouwen.
Daarnaast zullen ten noorden van de twee bestaande kunstgrasvelden nog twee velden aangelegd worden. Als de centrale as vanaf de campus wordt doorgezet richting de sportvelden eindigt deze op de hoek van de nieuwbouwlocatie en het stadion van Excelsior. Hierdoor wordt een directe verbinding tussen de campus en het sportcomplex gecreƫerd.


GEBOUWCONCEPTENPAVILJOEN OP KLEEDKAMERS
Het programma kent een tweedeling,
1. ondersteunende functies zoals kleedkamers, verzorgingsruimtes en materiaalhokken,
2. sociale functies zoals kantine, bestuurskamer en overlegruimtes.
Deze tweedeling komt terug in de opzet van de gebouwen. De basis van de gebouwen is een ‘zware’ sokkel met de huisvesting van de ondersteunende functies. Hier bovenop staan de ‘lichtere’ paviljoens voor de sociale functies.

UITZICHT
De gebouwen zijn gericht op de sportvelden. Vanuit de kantine is een wijds
uitzicht over de velden, en de trap naar de paviljoens is tevens een tribune.

DUURZAAM DAK
De paviljoens hebben een groot dakoppervlak, en hierin wordt een drietal
duurzame oplossingen gerealiseerd,
1. een grijs-water systeem ten behoeve het hergebruiken van regenwater voor douches en toiletten,
2. zonnecellen voor het opwekken van energie,
3. een groen dak om de belasting van het riool te verlagen.
AXONOMETRIE ANTIBARBARI
AXONOMETRIE VERENIGING 2
PROJECTGEGEVENS
Locatie: Rotterdam, Campus Woudestein
Opdrachtgever: Erasmus Sport
Ontwerp: 2014
Uitvoering: -
Oppervlakte: 1750m2